Home / Historia / Vitaby kyrka

Vitaby kyrka

Vitaby Kyrka på Österlen härstammar från 1100-talet och har använts som försvarsanläggning. På 1200-talet tillkom tornet och under 1400-talet vapenhuset och valven i taket. I koret finns kalkmålningar från 1300- och 1400-talen. Dopfunten tros vara från kyrkans äldsta tid och ett triumfkrucifix från 1200-talet finns bevarat. 1614 tillkom predikstolen och under 1620-talet installerades altaruppsatsen. Vid det laget hade Skåne aldrig varit svenskt. En intressant detalj är att strävpelarna tillkom för att motverka svängningar vid klockringningen.