Home / Göra / Sandhammarens fyr
  • Sandhammarens fyr

    Sandhammaren är en av norra europas största skeppskyrkogårdar

  • Fackverkskonstruktion

    En vacker konstruktion av Gustaf von Heidenstam

  • Bornholm

    I klart väder kan du med lånekikare se biltrafiken på Bornholm från fyren

Sandhammarens fyr

Skånes historia är spännande och sandhammaren – en av norra europas största skeppskyrkogårdar – är inget undantag. De vandrande sandrevlarna i kombination med de ofta oberäkneliga vindarna i Bornholmsgattet var en mardröm för skepparna på segelfartygen. På 1800-talet beslutades att en fyr skulle byggas på platsen. Dåtidens byggnadsteknik medgav dock inte byggande av ett stort och tungt fyrtorn på lösan sand trots att behovet av en fyr var mycket påtagligt. Under en pågående koleraepidemi i Europa år 1831 satte man dock upp en provisorisk koleldad fyr som var i funktion ett år. Så småningom uppfann dock fyringenjören Gustaf von Heidenstam en teknik för att förankra fyrar på sandiga områden som Sandhammaren och på denna förankring bygga pelartorn av järnfackverk. 1862 levererades två fyrar till Sandhammaren varav den södra står kvar än idag. Den norra demonterades 1904 och flyttades till Pite Rönnskär i Bottenviken. www.sandhammarensfyrplats.se