Home / Bad / Sandhammaren
  • Sandhammaren

    Sveriges bästa strand? Många säger det...

  • Tidigt ute

    En bra idé är att vara tidigt ute. För hit kommer många när solen visar sig

Sandhammaren

Sandhammaren | Idag är Sandhammaren en välkänd och välbesökt badstrand – men detta Skånes sydostligaste hörn var bortglömt långt in på 1800-talet. Innan dess grundstötte ett dussin fartyg här varje år och med koleraepidemierna kom rädslan för smitta från skeppsbrutna. Man byggde en enkel provisorisk fyr och 1861-62 byggdes den nuvarande fyren på bilden. Kring fyren ligger fortfarande fyrvaktarbebyggelsen och nära ligger den gamla sjöräddningsstationen med Sveriges första och äldsta livräddningsbåt. Om stranden kan bara sägas att den är enastående. En av Österlens bästa – fast det finns fler…

Naturupplevelse | Dynerna vid Sandhammaren rymmer en karakteristisk flora med spjut- och strandmålla, saltarv och sodaört närmast stranden. I själva dynlandskapet finner vi sandrör, strandråg och östersjörör. Strandvial och strandkvickrot förekommer också, men sällsynt. Längre inåt land växer borsttåtel, sandstarr, strandvide, kråkbär samt lung och monke, vilka kan blomma ända in i oktober under milda höstar. I de fuktiga partierna innanför dynerna dominerar klibbal och björk.

Läs mer om Sandhammaren i Wikipedia