Home / Göra / Kiviks marknad

Kiviks marknad

Kiviks marknad | Några dagar i slutet av juli anländer mer än 1000 knallar till Kivik för att locka mer än 100 000 besökare till Kiviks marknad – Sveriges största och mest kända marknad. Marknaden i Kivik är mycket gammal. Den lär ha uppstått när Hansan etablerade sig i Kivik för att köpa upp sill, salta och sedan sälja vidare ut i Europa. Ursprungligen hölls marknaden inne i samhället, men efter hand som marknaden växte blev till slut området för litet. Man flyttade därför marknaden till Vitemölla och senare till den nuvarande platsen mellan dessa orter. 1866 ändrade man datumet för marknaden från augusti månad till juli. Marknaden har sedan dess hållits årligen med undantag för åren under andra världskriget. (Wikipedia)

www.kiviksmarknad.com