Home / Hem slider / Kåseberga

Kåseberga

Före 1930 var Kåseberga ganska isolerat landvägen – det fanns varken väg till Ystad eller Simrishamn. Den enda något sånär rikgtiga väg som fanns var vägen till Valleberga kyrka – som byggts 1813. Idag bebos Kåseberga av ca 160 personer, men besöks årligen av mer än en miljon människor. Ales stenar utövar naturligtvis en stor dragningskraft men även det konstnärliga arvet lever kvar. Signaturer som Prins Eugen och Tora Vega Holmström, Frans Berg med flera är överrepresenterade på väggarna i Kåseberga.

Om Kåseberga i Wikipedia