Home / Bad / Haväng

Haväng

Haväng på Österlen | Vid kanten av Brösarps backar – med Hanöbuktens vidsträckta sandstränder i norr och den karaktärsrika kusten förbi Kivik mot Stenshuvud i söder – ligger Haväng. Smaka på ordet! Endast en vacker plats kan leva upp till ett så vackert namn. Vidsträckta hedar, böljande gröna hagar och en unik flora och fauna. När bilen eller cykeln är utom synhåll kunde året lika gärna vara 1749 när Carl von Linné gjorde sin skånska resa.

Naturpärla | Verkeåns utlopp i Hanöbukten utgör en av Skånes verkliga naturpärlor. Här vid Haväng möts betad hedmark, sandstäpp, stora sanddyner krönta av åldriga bokar och ekar samt en fantastisk strand där en välbevarad femtusenårig stenåldersdös överblickar havet. Vi lämnar Verkeån där den lummigt omsluten av lövträd, buskar och blommande örter slingrar sig ut mot friheten i havet.

Havängsdösen | Att människor dras till Haväng är ingen ny företeelse. På sjuttonhundratalet hittades brakteater och guldgubbar vid Verkeåns mynning och vid lågvatten kan hamnpålar skymtas från en hamn som måste vara mellan femhundra och tusen år gammal. Men redan för 5000 år sedan fanns den stenkammargrav som idag kallas Havängsdösen strax norr om Verkeåns mynning.

Fiskarhusen | Idag för fisket en tynande tillvaro på Ålakusten och Österlen. Men det fanns en tid när fisket var Äppelkustens främsta näring. Simrishamn hade Sveriges största fiskeflotta och var en av Östersjöns största fiskehamnar. Idag syns endast spår av den tiden och några av dem på Haväng. Nästan ute i vattnet syns dessa vackra spår av en svunnen tid.