Home / Brösarp / Glimmebodagården

Glimmebodagården

Glimmebodagården är en sällsam lämning från en svunnen tid. Med undantag av en yttre restaurering 1962 står gården i det skick den lämnats när den slutat brukas. Det ursprungliga skogvaktartorpet byggdes 1624 och ägdes av Glimmingehus – då skulle Skåne vara danskt i ytterligare 34 år – i syfte att vakta Glimmingeskogen. Bostadslängan från 1700-talet har idag en tidstrogen inredning och möblering.

När jag går igenom Glimmebodagården slår det mig att det har hänt en del i våra svenska hem. Vårt sätt att leva har onekligen ändrats. Tanken att ett rum kan ha varit likadant möblerat under hela någons livstid är idag märklig.

Man säger ibland att det var bättre förr. Ibland kanske det var det men drängen skulle nog inte alltid hålla med. Visning: Jan Bergström tfn 0414- 738 85

Albo Härads hembygdsförening