Home / Fiske / Gislövshammar

Gislövshammar

Gislövshammar på Österlen | Gislövshammar är ett fiskeläge vars karaktär än idag är bevarad. Östersjön har genom historien försörjt med fisk och än idag är Gislövshammar ett av Österlens smultronställen för öringfiskare. Vid kusten går berggrunden i dagen på flera ställen och den skiktade Komstadkalken har varit lätt åtkomlig för brytning. En mängd cirkelrunda fördjupningar vittnar om kvarnstensbrytning på platsen. Stenarna beställdes och gjordes efter mått och såldes både uppåt nordskåne och neråt slättbygderna.

Gammal historia | Kustlandet kring Gislövshammar had varit bebyggt mycket länge. Här finns fornlämningar från jägarstenåldern i form av gravfält med högar och stensättningar, hälmstor och resta stenar. Strax väster om Gislövshammar visar sig ett tiotal stensättningar var man funnit smycken, verktyg och benfragment från sten- eller bronsålder. Här har bott människor i tusentals år, den saken är säker.

Om Gislövshammar i Wikipedia