Home / Historia (page 2)

Historia

Piratens grav

Fritiof Nilsson Piratens grav är som sådan inte mycket att hänföras av. Anledningarna att besöka graven är snarare att njuta av den fantastiska utsikten och den geniala inskriptionen som med nöd och näppe slutligen tilläts av kyrkan. “Här under är ...

Read More »

Lindgrens länga

Lindgrens länga är en skånsk korsvirkeslänga från mitten av 1800-talet. Längan som nu är museum, var tidigare stall och loge till ett skogvaktaretorp som revs på 1920-talet. Lindgrens länga blev 1967 känd som Franskans hus i filmen Bombi Bitt och ...

Read More »

Knäbäckskapellet

I sluttningen mot havet vid Knäbäckshusen ligger några ålabodar och ett kapell ingrävda i strandvallen. De fem bodarna är kopior av ålabodarna i Knäbäck, men deras funktion har ändrat karaktär från att ha inrymt fiskeredskap till andra ändamål. Två av ...

Read More »

Knäbäckshusen

När Ravlunda skjutfält skulle anläggas fick byggmästare Liljedahl från S:t Olof i uppdrag att jämna husen vid Knäbäcken med marken, mot att han fick byggmaterialet. Liljedahl köpte mark vid Rörums strand och byggde där med resterna av Knäbäckshusen upp en ...

Read More »

Glimmebodagården

Glimmebodagården är en sällsam lämning från en svunnen tid. Med undantag av en yttre restaurering 1962 står gården i det skick den lämnats när den slutat brukas. Det ursprungliga skogvaktartorpet byggdes 1624 och ägdes av Glimmingehus – då skulle Skåne ...

Read More »

Ångtåget på Österlen

På fagra Österlen mellan Brösarp och S:t Olof tuffar ångtågen alltjämt. Järnvägen bjuder på många storslagna vyer. Från Brösarp slingrar sig banan genom Brösarps backar och vid Vitaby kyrka är utsikten vidsträckt över Hanöbukten. Här kan man uppleva stämningen från ...

Read More »

Agusastugan

När Anna Mårtensson dog på fyrtiotalet hade hon levt hela sitt liv i stugan som idag kallas Agusastugan. Då hade hon inte ändrat på någonting och så har det förblivit. Stugan har sett likadan ut sedan 1873 och kanske mycket ...

Read More »

Glimmingehus

Glimmingehus på Österlen | Glimmingehus är ett unikt vittnesbörd om hur en adelsman kunde bygga och bo under senmedeltiden i Norden. Innanför murarna finns trapphallen med sina dödsfällor, de sinnrika kanalerna för att leda värme från köket till borgens många ...

Read More »

Ales stenar

Ales stenar – Österlens Stonehenge | Måhända är det svårt att veta varför Ales stenar uppfördes – men det spelar en mindre roll när man närmar sig och de tornar upp sig ur gräset. Som Skånes mest besökta turistmål utövar ...

Read More »