Home / Baskemölla / Baske strandängar

Baske strandängar

Baske strandängar | Den korta vägsträckan mellan Baskemölla och Vik är en oansenlig sträcka riksväg i Sverige. Om du istället går sträckan till fots längs havet avslöjar sig en av Äppelkustens och Österlens hemligheter. Strax norr om Baskemölla finner du en isolerad plats – i väster skyddad av höga branter och i öster av havet. Plötsligt vet du inte längre vad klockan är. Och känner du efter så vet du inte säkert om du är kvar i Sverige…